Vyvažovacie stroje na vyvažovanie

Vyvažovacie stroje na vyvažovanie

Projektovanie a výroba vyvažovacích strojov na vyvažovanie rotačných súčiastok to je naša špecilizácia. Vyvíjame stroje ktoré sú vysoko presné a produktívne.

 • Vyvažovacie stroje automatické a polo-automatické na vyvažovanie automatické a polo-automatické na vyvažovanie rotorov. Korekcia nevyváženia formou odfrézovania alebo odvŕtania.
 • Vyvažovacie stroje automatické a polo-automatické na vyvažovanie vrtúl a elektrovrtúl. Korekcia nevyváženia formou pridania materiálu alebo odobraním materiálu.
 • Vyvažovacie stroje horizontálne ručné, určené na vyvažovanie hriadeľov a rotorov. Korekcia nevyváženia formou pridania, premiestnenia materiálu, odvŕtaním alebo odfrézovaním.
 • Vyvažovacie stroje vertikálne ručné, polo-automatické a automatické pre rotačné súčiastky vo forme disku. Korekcia nevyváženia formou odfrézovania alebo odvŕtania.
 • Vyvažovacie stroje vertikálne ručné, polo-automatické na vyvažovanie častí turbokompresora. Korekcia nevyváženia formou odfrézovania alebo odbrúsenia.

Vyvažovacie stroje sú vhodné na vyvažovanie:

 • Turbíny
 • Motory
 • Čerpadlá
 • Vrtule
 • Elektrovrtule
 • Časti elektronáradia
 • Rotory
 • Remenice
 • Nože
 • Píly
 • Spojky
 • Turbokompresory
 • Brzdové kotúče
 • Bubnové brzdy
 • Zotrvačníky
 • Vretená
 • Brúsne kotúče
 

Systémy pre obrábacie stroje

Mechanické súčiastky vyvžadujú veľmi úzke rozmerové a geometrické tolerancie a vynikajúcu kvalitu povrchu. Dosiahnutie týchto tolerancií nám umožní zvýšiť životnosť komponentov. Obrábanie pri ktorom je možné dosiahnuť takéto kvalitatívne požiadavky je brúsenie. Naše systémy môžu byť jednoducho nainštalované na nové stroje a aj na stroje používané. 

Vyvažovanie pri procese brúsenia

VyvažovaniePri procese brúsenia je vyváženie vretena a brúsneho kotúča základná požiadavka na dosiahnutie kvality opracovaného povrchu a taktiež na garantovanie dlhej životnosti rotačných komponentov. Ponúkame široké spektrum vyvažovacích hlavíc, či už s vonkajšou montážou  alebo vnútornou, umiestnenou vo vnútri vretena vo dvoch úrovniach, automatickú a/alebo ručnú. Kontrolná jednotka je spojená cez vodič bez kontaktu (no-link), kde ponúka konštantné sledovanie vibrácií, výmenou signálov v reálnom čase so systémom stroja.


Isocontrol s.r.o.

Kvetná 2390/1,
010 01 Žilina, Slovensko
+421 915 795 689
Email: info@isocontrol.sk

Servis a opravy
 • Preventívne prehliadky
 • Prestavby a modernizácie
 • Podpora
 • Pohotovostný zásah
 • Generálne opravy
 • Opravy, repas a modernizácia vretien
Náhradné diely
 • presné ložiská, snímače
 • vretená a elektrovretená
 • motory a pohony
 • systémy na vyvažovanie brúsneho kotúča
 • guličkové skrutky, mazacie jednotky
 • čerpadlá, teleskopické kryty
 • ochranné mechy viac informácií