Záručný a pozáručný servis na dodávaných strojoch a technologických celkoch

Záručný a pozáručný servis na dodávaných strojoch a technologických celkoch

Spoločnosť Isocontrol, s.r.o. poskytuje záručný a pozáručný servis na dodávaných strojoch a technologických celkoch. Skúsenosti našich technikov nám umožňujú vykonávať servis aj na strojoch iných výrobcov. Náš servisný tím pokrýva celé územie Českej a Slovenskej republiky.Výhoda servisu technikov Isocontrol je aj priama podpora výrobcov dodávaných strojov a zariadení a taktiež prístup k dokumentácii a originálnym náhradným dielom.

Ghiringhelli | Mikrosa | Morara | Tacchella | Favretto | Meccanodora | Sicmat | Fimat

Preventívne prehliadky

V pravidelných intervaloch vykonávajú naši technici preventívne prehliadky s kompletnou diagnostikou celého zariadenia, pri ktorých odhalia možné problematické miesta stroja. Výstupom z preventívnej prehliadky je popis skutkového stavu stroja s návrhom riešenia. Súčasťou tejto prehliadky je aj odstránenie závad, ak je to možné, na mieste.

Prestavby a modernizácie

Prestavby a modernizácie dokážu úplne zmeniť požadované parametre stroja, presnosť, rýchlosť, kvalitu, kapacitu a lebo prechod na iný výrobný program.

Podpora

Servisná podpora to je dôležitá súčasť našich činností, jedná sa o poradenstvo a školenie pracovníkov.

Pohotovostný zásah

Po nahlásení problému, vyhodnotíme vzniknutú situáciu a stanovíme postup. Servisný technik príde na miesto zo základnými náhradnými dielmi určenými pre tento stroj. Diagnostikuje závadu a v súčinnosti zo zákazníkom rozhodne o ďalšom postupe. 

Opravy, repas a modernizácia vretien

Oprava a regenerácia vretien

Vreteno je dôležité pre kvalitu konečného výrobku a ovplivňuje produktivitu obrábacích strojov, ich účinnost a požiadavky na údržbu. Ponúkame kapacity pre repasovanie a optimalizáciu obrábacích vretien rôznych značiek a prevedení. Pri vrátení vretena do pôvodného prevádzkového stavu môže Isocontrol ponúknuť aj modernizáciu a vylepšenie vretena, ako napríklad:

 • Alternatívne vysokopresné ložiská;
 • Snímače rýchlosti, teploty, vibrácií, nárazov a vlhkosti;

Zákazníkom ponúkame kompletný servis od demontáže vretena zo stroja cez opravu až po namontovanie a spustenie vretena do prevádzky na stroji. Všetky údaje ohľadom opravy vretena, zábehu, vyvažovaní a záverečného zábehu sú uložené v našej databáze.

Generálne opravy

Pri generálnej oprave je vykonaná detailná diagnostika všetkých častí stroja, kompletná demontáž, výmena poškodených, opotrebovaných alebo technologicky zastaralých dielov, výmena elektroinštalácie. Stroj po generálnej oprave je porovnateľný s rovnakým novým strojom.


Isocontrol s.r.o.

Kvetná 2390/1,
010 01 Žilina, Slovensko
+421 915 795 689
Email: info@isocontrol.sk

Servis a opravy
 • Preventívne prehliadky
 • Prestavby a modernizácie
 • Podpora
 • Pohotovostný zásah
 • Generálne opravy
 • Opravy, repas a modernizácia vretien
Náhradné diely
 • presné ložiská, snímače
 • vretená a elektrovretená
 • motory a pohony
 • systémy na vyvažovanie brúsneho kotúča
 • guličkové skrutky, mazacie jednotky
 • čerpadlá, teleskopické kryty
 • ochranné mechy viac informácií